Pozvánka na zasedání - listopad 2016

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  27.11. 2016 v 18:00          

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Činnost od minulého zasedání
  3. Informace o výstavbě ČOV
  4. Plánované kulturní akce (rozsvícení stromku, Mikuláš…)
  5. Příprava návrhu rozpočtu
  6. Různé
  7. Závěr