Pozvánka na zasedání - říjen 2016

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  16. 10. 2016 v 19:00         

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Informace o výstavbě ČOV
  3. Požární nádrž (projekt a dotace)
  4. Žádosti
  5. Kácení dřevin (ŘSD)
  6. Rekonstrukce trati Sklené nad Oslavou – Křižanov
  7. Různé
  8. Závěr