Pozvánka na zasedání - srpen 2016

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

  

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  21. 8. 2016 v 19:00           

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Činnost OÚ od minulého zasedání
  3. Informace o průběhu výstavby ČOV Radenice
  4. Projednání ÚP Radenice
  5. Rekonstrukce traťového úseku Sklené nad Oslavou – Křižanov
  6. Dostavba farmy pro chov skotu Radenice
  7. Skládky materiálu na obecních pozemcích
  8. Zábavné odpoledne 2016
  9. Různé
  10. Závěr