Pozvánka na zasedání - červen 2016

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  26. 6. 2016 v 18:00           

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Činnost OÚ od minulého zasedání
  3. Informace o výstavbě ČOV Radenice
  4. Projednání změny č. 1ÚP Radenice
  5. Projednání ošetření obecního lesa dle pokynu OLH
  6. Různé
  7. Závěr