Pozvánka na zasedání - květen 2016

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  8. 5. 2016 v 18:00              

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Činnost OÚ
  3. Informace o výstavbě ČOV Radenice
  4. Údržba zeleněobci v roce 2016
  5. Různé
  6. Závěr