Pozvánka na zasedání - duben 2016

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

   

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  17. 4. 2016 v 19:00           

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Informace o průběhu veřejné zakázky ČOV Radenice
  3. Informace o zhotoviteli obecních symbolů
  4. Protokol o schválení/neschválení účetní uzávěrky obce Radenice za rok 2015 a závěrečného účtu za rok 2015
  5. Zajištění úklidu obce v roce 2016
  6. Různé