Pozvánka na zasedání - březen 2016

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  6. 3. 2016 v 18:00              

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
 2. Informace o předání obecních symbolů
 3. Průběh výběrového řízení pro ČOV
 4. Územní plán – veřejné projednání
 5. Výběrové řízení pro zhotovitele obecního praporu a znaku
 6. Pravidla pro výběrová řízení malého rozsahu
 7. Úprava pravidla pro schvalování rozpočtových opatření
 8. Audit za rok 2015 – zpráva o výsledku
 9. Závěrečný účet a protokol o účetní uzávěrce
 10. 10.Různé
 11. 11.Závěr