Pozvánka na zasedání - únor

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 22. 2. 2015                 

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Činnost od minulého zasedání
  3. Změna kultury
  4. ČOV
  5. Územní plán
  6. Obecní znak a prapor
  7. Nové Webové stránky obce
  8. Závěr