Pozvánka na zasedání - březen

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

  

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 29. 3. 2015                 

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Činnost od minulého zasedání
  3. Projednání výsledků auditu
  4. Schválení závěrečného účtu obce
  5. BIO odpady
  6. Různé
  7. Závěr