Pozvánka na zasedání - červen

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

   

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 21. 6. 2015 v 19:00            

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů
  2. Činnost od minulého zasedání
  3. Informace z KÚ
  4. ČOV
  5. Nové webové stránky obce
  6. Dětský den
  7. Různé
  8. Závěr