Pozvánka na zasedání - září

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

  

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 27. 9. 2015 v 19:00            

 

Navržený program jednání:

 

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů
  2. Činnost od minulého zasedání
  3. Rozpočtové opatření
  4. Výzva lesů
  5. Výměna vchodových dveří na OÚ
  6. Zimní údržba veřejného osvětlení
  7. Výzva EON
  8. Zpráva o průběhu dětského dne
  9. Různé
  10. Závěr