Pozvánka na zasedání - prosinec

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

  

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 28. 12. 2015 v 18:00          

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Činnost od minulého zasedání
  3. Informace – les
  4. Směrnice Odměny jubilantům
  5. ÚP
  6. Rozpočet – projednání a schválení
  7. Různé
  8. Závěr