Pozvánka na zasedání - prosinec 2021

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 27. 12. 2021 v 17:00

 

 

Navržený program jednání: 

 1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

 2. Činnosti od minulého zasedání

 3. Schvalování rozpočtu na rok 2022

 4. Platba faktury za rekonstrukci veřejného osvětlení 2021

 5. Pojištění obce 2022

 6. Obsluha ČOV 2022

 7. Kronikář 2022

 8. Poplatky 2022

 9. Inventury 2021

 10. Různé

 11. Závěr