Pozvánka na zasedání - listopad 2021

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 14. 11. 2021 v 18:00

Navržený program jednání: 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  2. Činnosti od minulého zasedání

  3. Pořízení Územního plánu Radenice

  4. Střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2024

  5. Návrh smlouvy a věcné břemeno – novostavba p. č. 39/1

  6. Cenová nabídka Atomicon

  7. Cenová nabídka Netpromotion

  8. Rozsvícení vánočního stromu 2021

  9. Různé
  10. Závěr