Pozvánka na zasedání - srpen 2021

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 22. 8. 2021 v 18:00

 

 

Navržený program jednání: 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  2. Činnosti od minulého zasedání

  3. Zábavné odpoledne 2021

  4. Volby do Parlamentu 2021

  5. Územní plán – informace

  6. Rekonstrukce požární nádrže

  1. Různé

  2. Závěr