Pozvánka na zasedání - červen 2021

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 17. 6. 2021 v 18:00

 

 

Navržený program jednání:

 

 

 

 1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

 2. Činnosti od minulého zasedání

 3. Schvalování závěrečného účtu obce za rok 2020

 4. Schvalování účetní závěrky obce za rok 2020

 

 1. Rekonstrukce požární nádrže

 2. Nabídka pronájmu tiskárny

 3. Změna na pozici obsluhy ČOV

 4. Svoz PDO v zimním období 1x za 14 dní

 5. Žádosti o prominutí plateb

 6. Změna územního plánu Radenice

 7. Žádost o věcné břemeno Správa železnic

 8. Žádost o věcné břemeno na přípojku - Rekostav, p. Mahel

 9. Různé

 10. Závěr