Pozvánka na zasedání - březen 2021

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 21. 3. 2021 v 18:00

 

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Činnosti od minulého zasedání
  3. POV 2021
  4. Rekonstrukce požární nádrže
  5. Webové stránky obce
  6. Vodovod Radenice
  7. Budoucí park Na Nivech
  8. Údržba zeleně a úklid v obci 2021
  9. Různé
  10. Závěr