Pozvánka na zasedání - leden 2021

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 17. 1. 2021 v 18:00

 

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  2. Činnosti od minulého zasedání

  3. Vybírání a výše poplatků za popelnice a psy 2021

  4. Vybírání a výše poplatků za stočné 2021

  5. Tříkrálová sbírka 2021

  6. Různé

  7. Závěr