Pozvánka na zasedání - prosinec 2020

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 27. 12. 2020 v 18:00

 

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  1. Činnosti od minulého zasedání

  2. Schvalování rozpočtu na rok 2021

  3. Různé

  4. Závěr