Pozvánka na zasedání - listopad 2020

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 29. 11. 2020 v 18:00

 

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  2. Činnosti od minulého zasedání

  3. Záměr OMEXOM GA Energo, s. r. o.

  4. Pronájem rybníka Janoušek

  5. Pronájem části pozemku 645

  6. Žádost o podporu Babybox Žďár nad Sázavou

  7. Rozsvícení vánočního stromku 2020

  8. Různé

  9. Závěr