Pozvánka na zasedání OZ - říjen 2020

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 04. 10. 2020 v 18:00

 

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  1. Činnosti od minulého zasedání

  2. Rekonstrukce požární nádrže Radenice – výběrové řízení

  3. Vítání občánků Radenice

  4. Nové stavební parcely + úprava ÚP Radenice

  5. Opětovná žádost o odprodej části pozemku 645

  6. Různé

  7. Závěr