Pozvánka na zasedání - září 2020

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 13. 9. 2020 v 18:00

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

 2. Činnosti od minulého zasedání

 3. Místní poplatky ze psů

 4. Dílčí audit za rok 2020

 5. Projekty 2020 – aktuální informace

 6. Žádost o souhlas s vybudováním odtokového kanálu na místní komunikaci 709/1

 7. Žádost o úpravu místní komunikace 665/5

 8. Žádost o odprodej části pozemku 645

 9. Žádost o pronájem rybníka Janoušek

 10. Různé

 11. Závěr