Pozvánka na zasedání - červen 2020

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 28. 6. 2020 v 18:00

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  2. Činnosti OÚ od minulého zasedání

  3. Schvalování závěrečného účtu obce za rok 2019

  4. Schvalování účetní závěrky obce za rok 2019

  5. Různé

  6. Závěr