Pozvánka na zasedání - květen 2020

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 31. 5. 2020 v 18:00

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  2. Informace o činnostech od minulého zasedání

  3. Pouť 2020

  4. Projekty 2020

  5. Různé

  6. Závěr