Pozvánka na zasedání - duben 2020

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 22. 4. 2019 v 18:00

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  2. Informace o činnostech od minulého zasedání

  3. Omezení obecních akcí 2020, informace - COVID 19

  4. Dotace POV 2020 - veřejné osvětlení

  5. Pronájem pozemků 635 /1 a 635 / 5

  6. Údržba obce 2020

  7. Různé

  8. Závěr