Pozvánka na zasedání - únor 2020

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 18. 2. 2020 v 19:00

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

 1. Činnosti OÚ od minulého zasedání

 2. Další dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2019

 3. Žádost o vyjádření a udělení souhlasu ke stavbě IXPROJEKTA

 4. Žádost o vyhotovení dodatku k nájemní smlouvě ZEMAS AG

 5. Územní plán Radenice

 6. Informace o rozpočtovém opatření č. 10 / 2019

 7. Výše poplatků za stočné pro rok 2020

 8. Žádost o prodloužení komunikace 665/5

 9. Žádost SDH Radenice o finanční dar

 10. Různé

 11. Závěr