Pozvánka na zasedání - prosinec 2019

 

 

POZVÁNKA

 

Na zasedání zastupitelstva obce Radenice

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

 

 

Datum a čas konání: 27. 12. 2019 od 18hod

 

 

 

 

 

Navržený program jednání:

 

 

 

 1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

 2. Činnosti OÚ od minulého zasedání

 3. Schvalování rozpočtu na rok 2020

 4. Informace o rozpočtových opatřeních č. 7, 8 a 9

 5. Záměr pronájmu pozemků 635/1 a 635/5

 6. Záměrné poškozování vozidel v obci

 7. Aquasys - skládka zeminy na Nivech

 8. Obsluha ČOV 2020, výše odměny

 9. Dar na školní ples ZŠ Bory

 10. Různé

 11. Závěr