Pozvánka na zasedání říjen 2019 / 2

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 25. 10. 2019 v 19:00

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  2. Činnosti OÚ od minulého zasedání

  3. Cenová nabídka na opravu cesty COLAS CZ, a. s.

  4. Cesta k ČOV – pozemky

  5. Schvalování střednědobého výhledu rozpočtu
  6. Různé

  7. Závěr