Pozvánka na zasedání říjen 2019

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 6. 10. 2019 v 18:00

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  2. Činnosti OÚ od minulého zasedání

  3. Zavedení spisové služby

  4. Dílčí audit 2019

  5. Žádost o smlouvu skauti Polárka Kroměříž, z. s.

  6. Různé

  7. Závěr