Pozvánka na zasedání - leden 2019

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 2. 1. 2019 v 18:00

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  2. Rozpočtové opatření

  3. Obsluha čističky

  4. Různé

  5. Závěr