Pozvánka na zasedání - září 2019

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 1. 9. 2019 v 18:00

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

 2. Činnosti OÚ od minulého zasedání

 3. Rozpočtové opatření č.5/2019

 4. Rekonstrukce trati Sklené nad Osl. - Křižanov

 5. Rekonstrukce trať. úseku Sklené nad Oslavou

 6. Plynofikace – zařazení do dlouhodobého majetku obce

 7. Žádost o pronájem pozemků 637/2 a 637/3

 8. Žádost o pronájem rybníka Janoušek

 9. Žádost o příspěvek Domácí hospic Vysočina o.p.s.

 10. Zábavné odpoledne 2019

 11. Různé

 12. Závěr