Pozvánka na zasedání - červen

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 19. 6. 2019 v 18:00

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  2. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2018

  3. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

  4. Schválení Účetní závěrky obce za rok 2018

  5. Různé

  6. Závěr