Pozvánka na zasedání OZ - červen 2019

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 6. 6. 2019 v 19:00

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  2. Činnosti OÚ od minulého zasedání

  3. Informace o rozpočtovém opatření, platba faktur

  4. Rekonstrukce trati Sklené nad Osl. - Křižanov

  5. Žádost o souhlas se stavbou – IX PROJEKTA

  6. Závazné stanovisko ke kácení dřevin – Rekonstrukce trati

  7. POV 2019

  8. ČOV – uvedení do provozu

  9. Různé

  10. Závěr