Pozvánka na zasedání OZ - červen 2019

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 6. 6. 2019 v 19:00

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

 2. Činnosti OÚ od minulého zasedání

 3. Informace o rozpočtovém opatření, platba faktur

 4. Rekonstrukce trati Sklené nad Osl. - Křižanov

 5. Žádost o souhlas se stavbou – IX PROJEKTA

 6. Závazné stanovisko ke kácení dřevin – Rekonstrukce trati

 7. Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou
 8. POV 2019

 9. ČOV – uvedení do provozu

 10. Různé

 11. Závěr