Pozvánka na zasedání OZ - březen 2019

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 24. 3. 2019 v 18:00

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

 2. Činnost OÚ od minulého zasedání

 3. Žádost o směnu a prodej části pozemků p. č. 693/1 a p. č. 697/2

 4. Žádost o směnu a prodej pozemků st. 20 a st. 68

 5. Záměr o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 665/5 a 709/1

 6. Záměr o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 702

 7. Záměr o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 714, 638/1 a 637/1

 8. Nová smlouva a požadavky COOP

 9. Úprava finančních částek pro schvalování starostou

 10. Definice a stanovení odměn

 11. Různé

 12. Závěr