Pozvánka na zasedání - leden 2019

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání: 20. 1. 2019 v 18:00

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  2. Činnosti OÚ od minulého zasedání

  3. Vybírání poplatků za popelnice a psy

  4. Informace ČOV

  5. Nákup nové počítačové techniky

  6. Různé

  7. Závěr