Pozvánka na zasedání - prosinec 2018

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  28. 12. 2018 v 18:00         

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Schválení rozpočtu na rok 2018
  3. Rozpočtové opatření č5 / 2018
  4. Kanalizační řád Radenice
  5. Různé
  6. Závěr