Pozvánka na zasedání OZ - prosinec 2018

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

  

  

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  12. 12. 2018 v 18:00         

 

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  2. Činnosti OÚ od minulého zasedání

  3. Informace ČOV

  4. Členové výborů

  5. Návrh rozpočtu na rok 2019

  6. Rozpočtové opatření č.4 / 2018

  7. Inventurní komise, inventury 2018
  8. Různé

  9. Závěr