Pozvánka na 2. zasedání - listopad 2018

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

  

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  18. 11. 2018 v 18:00         

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Činnosti OÚ od minulého zasedání
  3. Stanovení výše odměn členů OZ
  4. Oprava požární nádrže
  5. Informace ČOV
  6. Předsedové a členové ostatních výborů
  7. Návrh rozpočtu na rok 2019
  8. Rozpočtové opatření č.3
  9. Různé
  10. Závěr