Pozvánka na zasedání - listopad 2018

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

  

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  4. 11. 2018 v 18:00           

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Složení slibu
  3. Způsob volby starosty a místostarosty
  4. Volba starosty a místostarosty
  5. Volba předsedy Finančního výboru a Kontrolního výboru
  6. Závěr