Pozvánka na zasedání - srpen 2018

 

 

POZVÁNKA

 

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

 

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

 

 

Datum a čas konání:  26. 8. 2018 v 19:00           

 

 

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  2. Dodatek smlouvy COOP

  3. Rozšíření veřejného osvětlení

  4. ČOV- smlouvy

  5. Informace s vodou

  6. Prodej části pozemku p. č. 278

  7. Různé

  8. Závěr