Pozvánka na zasedání - srpen 2018

 

 

POZVÁNKA

 

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

 

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

 

 

Datum a čas konání:  26. 8. 2018 v 19:00           

 

 

 

Navržený program jednání:

 

 

 

1.Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

2.Dodatek smlouvy COOP

3.Rozšíření veřejného osvětlení

4.ČOV- smlouvy

5.Informace s vodou

6.Různé

7.Závěr