Pozvánka na zasedání - květen 2018

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

  

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  27. 5. 2018 v 19:00           

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Komunální volby
  3. Prodejna COOP
  4. Faktura Aquasys
  5. Informace od Sdružení vodovod Radenice
  6. Cenová nabídka COLAS
  7. Rozpočtové opatření č.2
  8. Různé
  9. Závěr