Pozvánka na zasedání - únor 2018

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  18. 2. 2018 v 18:00           

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Informace o činnostech OÚ od minulého zasedání
  3. Revize plynofikace budovy OÚ
  4. ČOV – provozní záležitosti
  5. Odpadové hospodaření
  6. Návrh jízdních řádů na rok 2018
  7. Rozpočtové opatření
  8. Veřejně prospěšné práce
  9. Různé
  10. Závěr