Pozvánka na zasedání - únor 2018

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  18. 2. 2018 v 18:00           

 

Navržený program jednání:

 

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu

  2. Informace o činnostech OÚ od minulého zasedání

  3. Revize plynofikace budovy OÚ

  4. ČOV – provozní záležitosti

  5. Odpadové hospodaření

  6. Návrh jízdních řádů na rok 2018

  7. Rozpočtové opatření č.1. / 2018

  8. Údržba zeleně a úklid obce 2018

  9. Různé

  10. Závěr