Pozvánka na zasedání - prosinec 2017 - 2

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  27. 12. 2017 v 19:00         

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Informace o činnostech OÚ od minulého zasedání
  3. Schválení rozpočtu na rok 2018, rozpočtové opatření
  4. Různé
  5. Závěr