Pozvánka na zasedání - prosinec 2017

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  10. 12. 2017 v 18:00         

 

Navržený program jednání:

  1.  Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Informace o činnostech OÚ od minulého zasedání
  3. Rozpočtové opatření a platba faktur
  4. Návrh rozpočtu na rok 2018
  5. Různé
  6. Závěr