Pozvánka na zasedání - říjen 2017

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  22. 10. 2017 v 18:00         

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Informace ČOV
  3. Rozpočtové opatření a platba faktur
  4. Rozšíření veřejného osvětlení
  5. Návrh rozpočtu na rok 2018
  6. Zabezpečení zimní údržby místních komunikací
  7. Doplnění dopravního značení v obci
  8. Různé
  9. Závěr