Pozvánka na zasedání - srpen 2017

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

  

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  13. 08. 2017 v 18:00         

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Informace ČOV
  3. Rozpočtové opatření a platba faktur
  4. Informace od sdružení Vodovod Radenice
  5. Různé
  6. Závěr