Pozvánka na zasedání červen 2017

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  25. 06. 2017 v 19:00         

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Informace ČOV
  3. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 a závěrečný účet
  4. Výměna parcel
  5. Objížďka (Sklené)
  6. Informace o rozpočtovém opatření
  7. Různé
  8. Závěr