Pozvánka na zasedání - prosinec 2016

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

  

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  29.12. 2016 v 18:00          

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Rozpočet na rok 2017
  3. Plán rozvoje obce
  4. Akce na rok 2017 POV
  5. Různé
  6. Závěr