pozvánka na zasedání - leden 2016

 

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  31. 1. 2016 v 18:00           

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. Činnost od minulého zasedání
  3. Informace z jednání s ČD
  4. Kácení stromů
  5. POV
  6. Územní plán
  7. Stanovení členů komisí a náhradníků pro výběrové řízení k ČOV
  8. Nákup uniforem pro SDH
  9. Různé
  10. Závěr