Pozvánka na zasedání - květen

POZVÁNKA

Na zasedání Zastupitelstva obce Radenice.

 

 

Místo konání: OÚ Radenice

 

Datum a čas konání:  21. 05. 2017 v 19:00         

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
  2. ČOV
  3. Oprava místních komunikací (COLAS)
  4. Nový obecní zvon
  5. Kronikář
  6. Různé
  7. Závěr